Odvjetnički troškovnik

Odvjetnički kalkulator služi za projekciju i izračun ukupnih troškova sudskog ili upravnog postupka kojih bi stranka koja popisuje trošak imala pravo na naknadu, temeljem primjene odgovarajućih propisa koji normiraju pravno područje za koje se popisuje trošak (Zakon o parničnom postupku, Stečajni zakon, Prekršajni zakon, Zakon o općem upravnom postupku i drugi). Ti troškovi mogu predstavljati nagradu ili naknadu troškova za odvjetničke radnje, naknadu troškova same stranke, sudske pristojbe i drugo, te je moguće unijeti i vlastite radnje koje nisu navedene u padajućem izborniku. Iznos stavki koje se unose u kalkulator izračunava se primjenom Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, Tarife sudskih pristojbi i drugih propisa.

Prvi korak pri upotrebi kalkulatora je izbor pravnog postupka za koji se trošak popisuje.

 1. Kliknite na padajući izbornik, koji će sadržavati različite stavke ovisno o vrsti postupka koji je izabran u prvom koraku, te izaberite jednu od ponuđenih opcija.
 1. Nakon odabira vrste i podvrste postupka, sljedeći parametar koji je potrebno unijeti ovisi o vrsti odabranog postupka, te može predstavljati visinu vrijednosti predmeta postupka, vrijednost tražbine, visinu zaprijećene kazne i drugo. Unesite brojčani iznos i pristisnite “Dodaj” (ili tipku “Enter” na tipkovnici).
 2. Radi izračuna pripadajućeg uvećanja odvjetničke nagrade, unesite i broj osoba za koje popisujete trošak i koje su u postupku zastupane po istom punomoćniku te pritisnite “Dodaj” (ili tipku “Enter”).
 1. Ukoliko ste ispravno unijeli prethodne stavke, u zaglavlju kalkulatora biti će upisani parametri postupka koje ste odabrali.
 1. Pritiskom na označenu tražilicu otvoriti će se padajući izbornik. Upišite stavku koju tražite ili  ju nađite pregledom izbornika, te pritisnite “Dodaj” (ili tipku “Enter”). 
 1. Ovisno o vrsti odabrane stavke, otvoriti će se različiti skočni prozori u koje je potrebno unijeti daljnje parametre slijedeći upute na prozoru.
 1. Pomicanjem miša preko ikone označene slovom “i”, u svakom trenutku je moguće vidjeti detaljno obrazloženje i uputu za pojedinu stavku.
 1. Pritisnite tipku “Dodaj” i stavka će biti unesena u tablicu.
 1. Pritiskom na označene tipke, u kalkulator je moguće unijeti sudske pristojbe, PDV, zateznu kamatu, te urediti stavke u tablici.
 1. Pritiskom na tipku “Uredi tablicu”, otvoriti će se tipke za uređivanje i brisanje pojedine stavke.
 2. Stavke je moguće pomicati gore i dolje u tablici, u kojem slučaju kliknite na stavku te je odvucite na željeno mjesto (pomicanje je međutim ograničeno te nije moguće miješati stavke na koje se obračunava PDV i uvećanje za zastupanje više osoba sa stavkama na koje se isto ne može primijeniti).
 3. Kada završite sa uređivanjem tablice, pritisnite tipku “Spremi izmjene”.
 1. U trećoj kartici moguće je unijeti dodatne modifikatore izračuna (primjerice umanjenje za zastupanje po privremenom zastupniku, branitelju po službenoj dužnosti i drugo) koji će iznos stavki odgovarajuće umanjiti. Iste je potrebno označiti prije dodavanja stavki u tablicu.
 2. U kalkulator je moguće unijeti daljnje podatke o predmetu postupku, označeno rubrikom “Pravna stvar”. Pritiskom na tipku “Unesi podatke” otvoriti će se skočni prozor u koji je moguće unijeti detalje postupka.
 1. U skočnom prozoru “Pravna stvar” moguće je unijeti sve relevatne podatke o postupku koji se inače unose u troškovnik poput oznake suda, oznake spisa i oznake stranaka.  U svaku rubriku je moguće unijeti više stavki, sukladno vašem izboru. Isti podaci  zatim će automatski biti uneseni u Word dokument koji je po završetku izrade troškovnika moguće preuzeti.
 1. Po završetku unosa svih podataka, kliknite na tipku “Preuzmi dokument” kako bi na svoje računalo preuzeli gotov troškovnik u .docx formatu.
 1. Otvorite prazan Word dokument i kliknite dva puta na vrh ili dno stranice (na slici označeno crvenom bojom) kako bi otvorili sučelje za uređivanje zaglavlja i podnožja.
 1. U sučelje unesite logo, slike, memorandum i druge elemente po Vašem izboru.
 1. Po završetku uređivanja, pritisnite opciju “Spremi kao” (“Save as”). U dijalogu označenom crvenom bojom odaberite .docx format i spremite dokument.
 1. Daljnji je korak učitati izrađeni dokument u troškovnik. Pritiskom na označenu tipku, otvoriti će se novi dijaloški prozor. Odaberite dokument koji sadržava zaglavlje i podnožje.
 1. Zaglavlje je postavljeno i cjelokupni dokument je moguće preuzeti pritiskom na tipku “Preuzmi dokument”.